Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Emma
Baiges Pla

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Student of the Master in Diplomacy and Foreign Affairs (MDAE)

Any

2013

Lloc

Catalunya

Last updated: 15/11/2023