Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Alex
Prats Enriquez

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2011

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Política Africana

Universitat de destinació

Escola d'Estudis Orientals i Africans (SOAS). Universitat de Londres

Lloc

Regne Unit

Last updated: 15/11/2023