Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Anna
Estrada Bertran

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1989

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Econòmics Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 24/11/2023