Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laia
Maynou Pujolras

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2010

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Integració Econòmica Europea i Desenvolupament

Universitat de destinació

Universitat Lliure de Brussel·les (NL)

Lloc

Bèlgica

Last updated: 24/11/2023