Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan Ramon
Balcells Olivero

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1987

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Universitat John Hopkins Europa

Lloc

Itàlia

Last updated: 16/11/2023