Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Jordi
Catalán Vidal

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1985

Per a quin tipus d'estudis

Doctorat

Universitat de destinació

Institut Universitari Europeu

Lloc

Itàlia

Last updated: 31/10/2023