Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marta
Gómez Puig

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1987

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Economia Europea

Universitat de destinació

Universitat Lliure de Brussel·les (FR)

Lloc

Bèlgica

Last updated: 16/11/2023