Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan Carles
Tortosa Méndez

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Student of the Master in Diplomacy and Foreign Affairs (MDAE)

Any

2016

Lloc

Catalunya

Last updated: 17/11/2023