Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laia
Comerma Calatayud

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2017

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Relacions Internacionals

Lloc

Regne Unit

Last updated: 31/10/2023