Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Blanca
Soler Carbonell

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2006

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Col·legi Europeu de Parma

Lloc

Itàlia

Last updated: 22/11/2023