Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Rosa
Baiges Roura

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2007

Lloc

Bèlgica

Last updated: 22/11/2023