Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Núria
Farré Calzada

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1993

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Universitat de Tolosa I Capitòli

Lloc

França

Last updated: 22/11/2023