Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Sara
Polo Morcillo

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2023

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Econòmics Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 13/02/2024