Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Santiago
Mondragón Vial

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1993

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 31/01/2024