Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan
Cotxà Pagans

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2002

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

King's College de Londres

Lloc

Regne Unit

Tipus d'ajut obtingut

Student of the Master in Diplomacy and Foreign Affairs (MDAE)

Any

2013

Lloc

Catalunya

Last updated: 08/11/2023