Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Victoria
Errea Gonzàlvez

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2008

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Relacions Internacionals i Diplomàcia de la Unió Europea

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 08/11/2023