Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Núria
Garcia-Dotor Girbau

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2019

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Desenvolupament Internacional

Universitat de destinació

Escola d'Afers Internacionals de París. Sciences Po

Lloc

França

Last updated: 08/11/2023