Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Jordi
Jiménez Guirao

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2019

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Teoria Política i Jurídica

Universitat de destinació

Universitat de Warwick

Lloc

Regne Unit

Last updated: 08/11/2023