Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Maria Montserrat
Llopart Vidal

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Univeristat Robert Schuman Estrasburg III

Lloc

França

Last updated: 14/11/2023