Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Núria
Manchado Puchol

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2006

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Internacional i Europeu

Universitat de destinació

Universitat de Tolosa I Capitòli

Lloc

França

Last updated: 14/11/2023