Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Xavier
Martin-Rubió

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2006

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Universitat de Maastricht

Lloc

Països Baixos

Last updated: 10/11/2023