Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marta
Perich Pallaruelo

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2021

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Antropologia i Gestió del Desenvolupament

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Last updated: 10/11/2023