Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mònica
Plana Culubret

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2000

Lloc

Catalunya

Last updated: 10/11/2023