Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marta
Pons de Vall i Alomar

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1987

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 05/03/2024