Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Pere
Puig Anglada

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1987

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Europeu

Universitat de destinació

Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les

Lloc

Bèlgica

Last updated: 05/03/2024