Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Guillem
Rovira Jacquet

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1983

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis d'Integració Econòmica Europea

Universitat de destinació

Institut d'Estudis Europeus. Universitat Lliure de Brussel·les

Lloc

Bèlgica

Last updated: 05/03/2024