Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Blanca
Salas Ferrer

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2010

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Internacional i Europeu Econòmic

Universitat de destinació

Universitat de Maastricht

Lloc

Països Baixos

Last updated: 20/12/2023