Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Cristina
Sanchis Ferrer

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2005

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Polítics i Administratius Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Bruges

Lloc

Bèlgica

Last updated: 10/11/2023