Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Jordi
Solé i Ferrando

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

1999

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

Universitat Europea Viadrina

Lloc

Alemanya

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2001

Lloc

Catalunya

Last updated: 10/11/2023