Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Iris
Baño Romero

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2015

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Governança Global i Ètica

Universitat de destinació

Escola Universitària de Londres

Lloc

Regne Unit

Last updated: 08/11/2023