Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marcel
Birulés Maeso

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2020

Per a quin tipus d'estudis

Màster Europeu en Governança

Universitat de destinació

Universitat de Constança

Lloc

Alemanya

Last updated: 07/11/2023