Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mireia
Campins Baró

Tipus d'ajut obtingut

Trainee student

Any

2020

Lloc

Catalunya

Last updated: 31/10/2023