Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Xavier
Ceba Vega

Tipus d'ajut obtingut

Scholarship holder on International or European studies

Any

2017

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Dret Privat Europeu

Universitat de destinació

Universitat d'Amsterdam

Lloc

Països Baixos

Last updated: 07/11/2023