Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Maria de la Luz
Puche Andreu

Tipus d'ajut obtingut

Becario/a en estudios Internacionales o europeos

Any

2022

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Resolució de Conflictes i Arbitratge Internacionals

Universitat de destinació

Universitat de Leiden

Lloc

Països Baixos

Última actualización: 10/11/2023