Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Joan Carles
Tortosa Méndez

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiante del Máster Ejecutivo en Diplomacia y Acción Exterior (MDAE)

Any

2016

Lloc

Catalunya

Última actualización: 17/11/2023