Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Jordi
Bernal Fabra

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becario/a en estudios Internacionales o europeos

Any

2023

Per a quin tipus d'estudis

Màster Internacional en Seguretat, Intel·ligència i Estudis Estratègics

Universitat de destinació

Universitat de Glasgow + Universitat de Trento + Universitat Carolina de Praga

Lloc

Regne Unit + Itàlia + República Txeca

Última actualización: 23/01/2024