Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Pau
Hernández del Águila

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becario/a en Estudios Euromediterráneos

Any

2023

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Interdisciplinaris Europeus

Universitat de destinació

Col·legi d'Europa de Natolín

Lloc

Polònia

Última actualización: 13/02/2024