Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Mireia
Campins Baró

Tipus d'ajut obtingut

Estudiante en prácticas

Any

2020

Lloc

Catalunya

Última actualización: 31/10/2023