Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Clara
Rodríguez-Solé

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Stagiaire

Any

2017

Lloc

Catalunya

Dernière mise à jour: 16/11/2023