Avís legal

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Us informem que d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals facilitades estan incloses en un fitxer automatitzat titularitat del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), la finalitat del qual és facilitar informació per via telemàtica i postal dels nostres serveis.

Les persones incloses en l'esmentat fitxer podran exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al correu electrònic a lopd(ELIMINAR)@diplocat.cat amb la referència "protecció de dades" adjuntant fotocòpia del DNI.

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Darrèra actualizacion: 07/11/2019