Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Paul
Costello Riera

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2014

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 31/10/2023