Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Martí
Giménez i Carlos

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2017

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 22/11/2023