Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Marc
Martorell Junyent

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2019

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Política i Societat Comparades de l'Orient Mitjà

Universitat de destinació

Universitat Eberhard Karls de Tübingen

Lloc

Alemanya

Darrèra actualizacion: 16/11/2023