Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Laia
Mercadé Ruiz

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2017

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 31/10/2023