Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Clara
Rodríguez-Solé

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2017

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 16/11/2023