Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Paula
Zaplana Sierra

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2022

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 15/11/2023