Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Emma
Baiges Pla

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a deth Mastèr Executiu en Diplomacia e Accion Exteriora (MDAE)

Any

2013

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 15/11/2023