Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Pablo
Pareja Alcaraz

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

2001

Per a quin tipus d'estudis

Màster en Estudis Europeus

Universitat de destinació

London School of Economics and Polical Science

Lloc

Regne Unit

Darrèra actualizacion: 15/11/2023