Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Pau
Castellví Canet

Correu electrònic

Perfils a xarxes

Tipus d'ajut obtingut

Estudiant/a en practiques

Any

2015

Lloc

Catalunya

Darrèra actualizacion: 08/11/2023