Tipus d'ajut obtingut
Any
Xarxa alumni

Jordi
Catalán Vidal

Correu electrònic

Tipus d'ajut obtingut

Becari/ària en estudi internacionau o europeu

Any

1985

Per a quin tipus d'estudis

Doctorat

Universitat de destinació

Institut Universitari Europeu

Lloc

Itàlia

Darrèra actualizacion: 31/10/2023